TaxEdit Luyten CZ, s.r.o.
 
Novinky
Školení 2019 : 31.10.2019
Vypsány termíny školení v Praze a Brně.
Školení 2019 : 04.06.2019
Vypsán termín školení v červnu 2019 v Brně.
TaxEdit 3.12 : 28.03.2019
Ke stažení je instalace verze 3.12.0.101 s přístupem do D.I.S.
TaxEdit 3.12 : 02.01.2019
Ke stažení je instalace verze 3.12.0.100. Verze se nabízí v automatické aktualizaci.
Starší...   
Manuály

Instalace
Aktivace
Aktualizace
Záloha a obnova dat
Elektronické podání
Předkládání dokumentů rejstříkovým soudům k založení v PDF
Propojení TaxEditu s Money S3
Rozhraní pro třetí strany
download WindowsXP-KB936929-SP3-x86-CSY.exe
Společné zdanění manželů
TeamViewer pro TaxEdit
PCHelpwareDalší informace najdete v otázkách a v odpovědích v sekci FAQ.


Instalace a konfigurace síťové verze TaxEdit 2.x

TaxEdit nabízí několik variant instalací. Pokud, především v síťové konfiguraci, budete chtít jednotlivé možnosti podrobněji prodiskutovat, je Vám k dispozici linka technické podpory 548 210 607.

Plná instalace – TaxEdit 2.x

Tato instalace se provádí buď na samostatný počítač, na kterém bude TaxEdit přímo provozován, nebo na síťový server, ze kterého jej budou spouštět ostatní stanice.

Do určeného adresáře se nahrávají všechny soubory aplikace včetně databází.

Pokud bude TaxEdit provozován na počítači, na který byl instalován, proběhne po prvním spuštění aktivace.

V případě, že nebudete potřebovat TaxEdit na serveru používat, nemusíte jej aktivovat. Dokonce, pokud bude server používán čistě jako souborové úložiště – lze soubory nahrát na jakýkoliv systém, třeba na Linux, s korektně nastaveným sdílením těchto dat pro okolní počítače.

Síťová instalace - miniklient

Opět se instaluje na klientský počítač. Na počítač se nahrávají pouze databázové podpora, nastavení pro daného uživatele (soubor TaxEdit.ini) a zástupce pro spuštění programu ze sítě TaxEdit.lnk.

Tento typ instalace je paměťově (myšleno na disku) nejméně náročný, spuštění programu je minimálně pomalejší– podle propustnosti sítě. Oproti předchozí instalaci stačí aktualizovat TaxEdit pouze na jednom počítači – serveru , změny se projeví na všech stanicích. (Během aktualizace nesmí být TaxEdit spuštěn).

Po instalaci se objeví konfigurační dialogové okno pro nastavení parametrů programu, které budou uloženy v lokálním TaxEdit.ini. Instalátor se nyní zeptá, kde má hledat síťovou instalaci (podle umístění souboru TaxEdit.exe) a sám přednastaví cesty k aplikaci, k šablonám, k databázím a k synchronizačnímu souboru a nastaví správně cíl zástupce.

Popis parametrů:

 • Adresář s databázemi a Umístění souboru pro síťovou synchronizaci oba shodně do adresáře s databázemi na síťový server. (např. \\Server\Programy\TaxEdit2\DB)
   
 • Soukromý pracovní adresář zůstane nastaven do instalačního adresáře TaxEditu na lokálním počítači. (např. C:\Program Files\TaxEdit2)
   
 • Adresář se šablonami do adresáře SHDS v síťové instalaci TaxEditu. (např. \\Server\Programy\TaxEdit2\SHDS)
   
 • Adresář s programem na soubor TaxEdit.exe v síťové instalaci TaxEditu (např. \\Server\Programy\TaxEdit2\Bin\TaxEdit.exe). Po nastavení tohoto parametru můžete program ukončit. Program Vás vyzve k uložení nastavení a vytvoří zástupce a programovou skupinu TaxEdit 2.8. Pokud již máte na stanicích instalován TaxEdit a máte tedy pro jednotlivé uživatele soubory s nastaveními, je třeba změnit jen parametr Adresář se šablonami a Adresář s programem.
Zástupce pro spouštění TaxEditu pak má vypadat takto:
Cíl: "jméno_EXE_na_serveru" /i "jméno_INI_souboru"

Například "\\Server\Programy\TaxEdit2\Bin\TAXEDIT.EXE" /i "C:\Program Files\TaxEdit2\TAXEDIT.INI"

Druhý parametr, tedy "/i jméno INI" je nepovinný, ale INI soubor se pak hledá podle umístění EXE souboru a spouštěcího adresáře, proto jej doporučujeme zadat vždy.

Spustit v/Počáteční adresář:
Nejlépe adresář s INI souborem na stanici – například C:\Program Files\TaxEdit2.

Konfigurace miniklientů na serveru s terminálovými službami

Pokud hodláte provozovat TaxEdit na serveru Terminal Services Application Server, TSAC s Citrix MetaFrame nebo obdobném, je možné nakonfigurovat TaxEdit dvěma způsoby.

Pokud byste chtěli pro vytvoření uživatelských konfiguračních souborů využít instalační program TaxEditu, museli byste provést instalaci Miniklienta pro všechny jednotlivé uživatele do jejich uživatelských adresářů na serveru.

Jednodušší pro správce systému by ale mělo být po první instalaci upravit konfigurační soubor TaxEditu i zástupce, kterým je TaxEdit spouštěn, a rozkopírování jednoho či obojího do uživatelských adresářů.
Z parametrů popsaných výše je nutné změnit pouze Soukromý pracovní adresář (v TaxEditu volba Nástroje/Cesty nebo v souboru TaxEdit.ini klíč PrivateDir) tak, aby směřoval do uživatelského adresáře. Tedy aby dvě současně přihlášené stanice nepoužívaly jako PrivateDir stejný adresář.

Úprava zástupce spočívá ve změně položky Cíl tak, aby se TaxEdit sice spouštěl z hlavního adresáře, kde je nainstalován, ale aby byl použit konfigurační INI soubor konkrétního uživatele. Tím se docílí, aby různí uživatelé mohli mít TaxEdit nastaven podle svých preferencí.

V položce cíl je proto nutné změnit odkaz na soubor TaxEdit.INI za přepínačem /i. Například namísto
"\\Server\Program Files\TaxEdit2\Bin\Taxedit.exe" /i "\\Server\Program Files\TaxEdit2\TaxEdit.ini"
zapište do položky Cíl v zástupci (Target na záložce Shortcut)
"\\Server\Program Files\TaxEdit2\Bin\Taxedit.exe" /i "\\Server\Users\%USERDIR%\TaxEdit.ini"

POZOR Při provozu na libovolném serveru s tenkými klienty je nutné všechny cesty týkající se práce s databázemi zapisovat ve formátu UNC, tedy zápisem \\jméno_serveru\jméno_sdílené_položky.

Jde o parametry Adresář s databázemi, Umístění souboru pro síťovou synchronizaci a Soukromý pracovní adresář.Aktivace a deaktivace

Aktivaci je potřeba dělat při každé nové instalaci a vždy jednou za rok, většinou na začátku ledna, kdy se program aktualizuje na vyšší verzi. Deaktivaci je potřeba udělat vždy, když se ruší daný počítač nebo když se přenáší TaxEdit na jiný počítač. Je to z toho důvodu, aby se uvolnila licence pro případnou další aktivaci. Při rozšíření/změně verze je nutné provést novou aktivaci, která nevyčerpá další licenci.

Postup aktivace a deaktivace

Při spuštění TaxEditu v menu Nápověda/O programu se nachází tlačítko Aktivovat. V případě, že je již TaxEdit aktivován tak se místo tlačitka Aktivovat nachází tlačítko Deaktivovat.

Postup aktivace:

 • Klikněte na tlačítko Aktivovat.
 • Pokud máte placenou verzi TaxEditu, tak do políčka zákaznické číslo napište své zákaznické číslo, které Vám bylo přiděleno (je možné ho najít na faktuře, případně na CD) a zkontrolujte zda nemáte zatrhnutou položku Aktivaci již nenabízet a Aktivovat jako Start verzi (nově od verze 2.8). Pokud máte, tak tyto políčka odškrtněte.
 • Pokud chcete aktivovat bezplatnou verzi START, tak zatrhněte pouze políčko Aktivovat jako Start verzi. Zákaznické číslo nevyplňujete, bude Vám přiděleno.
 • Klikněte na tlačítko Následující.
 • Z této tabulky si vyberte způsob aktivace. Nejpohodlnější je aktivace přes internet. Pokud nemáte z daného počítače možnost se připojit na internet, tak zvolte aktivaci telefonickou, případně mailovou.
 • Klikněte na tlačítko Následující.
 • Dále postupujte dle pokynů.

Postup deaktivace

 • Klikněte na tlačítko Deaktivovat.
 • Z nabídky zvolte postup deaktivace. Platí stále, že deaktivace přes internet je nejpohodlnější možnost.
 • Klikněte na tlačítko Následující.
 • Dále postupujte dle pokynů.

Postup aktivace v jiné verzi

 • Klikněte na tlačítko Deaktivovat.
 • Z nabídky zvolte Aktivovat TaxEdit v jiné verzi
 • Klikněte na tlačítko Následující.
 • Zvolte způsob aktivace. Nejpohodlnější možností je aktivace přes internet.
 • Klikněte na tlačítko Následující.
 • Dokončete aktivaci.
Pozn.: Při aktivaci a deaktivaci se zapisují data do registru, proto je potřeba být přihlašen jako administrátor nebo mít povolen zápis do registrů.

Další informace naleznete ve FAQ (otázky a odpovědi) v tématu Aktivace.Aktualizace

Každý rok na konci prosince či začátku ledna nabízí aktualizace programu přechod na novou roční verzi. Postupně se všem uživatelům nabízí v běžné aktualizaci nabídka na nahrazení starší verze novou.
Aktualizace neprobíhá automaticky, protože nová verze znamená novou aktivaci a je samozřejmě možné ponechat na PC starou verzi a aktivaci nové verze čerpat již na jiném počítači.

Kdy se aktualizace nabízí:

 • Aktualizace se nabízí uživatelům s uhrazeným upgrade na daný rok
 • Uživatel přihlášený v TaxEditu nemá zakázánu aktualizaci programových komponent (Nástroje/Uživatel programu/Oprávnění)

Podmínky úspěšné aktualizace:

 • Uživatel má možnost stahovat protokolem http soubory .exe z adresy download.taxedit.cz
 • Uživatel má právo zápisu a spouštění pro složku s aplikací. Aktualizace deklaruje nutnost oprávnění PowerUser
 • Před ukončením programu a spuštěním aktualizace se kontroluje, zda s kartotékami TaxEditu nepracuje jiný uživatel síťové verze, případně se čeká na jeho odhlášení.
 • Uživatel má právo zápisu pro složku s aplikací (a podsložky), zejména složku se šablonami (.../SHDS), složku s programovými částmi (...//BIN), případně složku s databázemí (.../DB).

Jak aktualizace probíhá:

 • Aktualizace v aplikaci stahuje zpravidla jeden velký aktualizační balík, který je k dispozici i na webu v sekci Nahrejte si
  Tento balík se uloží pod názvem TaxUpdatePck.EXE do adresáře s aplikací.
 • Poté je řízení předáno miniaplikaci TaxUpdater.EXE, která spustí TaxUpdatePck.EXE s parametry /INI a /SILENT. Prvním parametrem je určen konfigurační soubor (taxedit.ini) ze kterého aktualizace čerpá informace o umístění souborů aplikace a posléze případně přístupové údaje k databázím TaxEditu.
  Příkaz /SILENT pak nutí aktualizaci proběhnout automaticky, pokud možno bez zásahu uživatele.
  Principem je, že aktualizace používá stejný konfigurační soubor jako běžně spouštěná aplikace a tedy že bude aktualiozván správný TaxEdit. Jaký konfigurační soubor aplikace používá je možné zjistit buď ze zástupce (v poli Cíl: jako druhý parametr za příkazem /i), nebo v TaxEditu vNápověda/O programu, po zastavení myši nad číslem verze programu se objeví tooltip s informací o exe souboru a konfiguračním souboru
 • Po rozbalení nových souborů aplikace a šablon se spouští program pro úpravy databází PREVODY32.EXE (ze složky aplikace .../BIN/Prevody32), který podle aktualizovaného souboru taxtables.tdb upraví struktury kartoték TaxEditu v tabulkách BDE nebo v databázi na použitém SQL serveru.
  I této aplikaci se předává použitý konfigurační soubor taxedit.ini. Změny v kartotékách mohou být časově náročné (aktualizace čselníků může trvat až minuty). Výsledky převodů, případně chyby, které se v automatickém režimu nehlásí , se ukládají v PREVODY32.LOG
 • Po aktualizaci je automaticky znovu spuštěna aplikace TaxEdit, provede se test aktuálnosti šablon, který by případně odhalil i neúspěch proběhlé aktualizace.
  Pokud se jeden běh zcela nebo částečně nepodaří, aktualizaci je možné libovolně opakovat, případně je možné ji spustit ručně.

Ruční spuštění aktualizace:

Aktualizaci je možné spustit i mimo prostředí aplikace TaxEdit. Kromě obejití omezení oprávnění běžných uživatelů TaxEditu tak nad aktualizací můžeme získat větší kontrolu.
V sekci Nahrejte si je k ručnímu provedení aktualizace k dispozici aktualizační soubor TaxEXE3xAktSetup.exe.
Pokud aktualizaci provádí administrátor manuálně, je nutné mít dostupné a případně shodně namapované souborové prostředky, na nichž jsou komponenty TaxEditu umístěné.
Instalace aktualizace nemusí ani nutně probíhat na počítači, na kterém se běžně TaxEdit spouští, důležité je ale nasměřovat aktualizaci vždy do složky s platným konfiguračním souborem taxedit.ini.

Aktualizace síťových verzí typu miniklient

Pokud jde o síť miniklientů a aplikace sama je uložena na souborovém serveru, stačí aktualizaci provést na jednom z miniklientů a nasměrovat ji NIKOLI NA SERVER, ale lokálně na stanici, do složky s konfiguračním souborem. Instalační program sám zjistí, že má sdílené části umístit na server. Není nutné aktualizovat ostatní počítače s miniklienty – jejich lokální soubory se zaktualizují samy při prvním spuštění nové verze TaxEditu.

Aktualizace síťových verzí typu klient bez databází

Počítače s instalací klientů bez databází je nutné aktualizovat - přeinstalovat všechny. Každá z aktualizací vždy znovu prověří a případně zaktualizuje i datové struktury sdílených kartoték.Protože aktualizace prvního klienta bez databází změní struktury dat tak, že starší verze programu již s nimi nemusí být schopna pracovat, je nutné aktualizaci PC/klientů bez databází - provést ručně opakovaným spouštěním aktualizačního souboru na všech počítačích. (Tato náročnost na správu ja hlavním důvodem, proč instalace typu klientů bez databází uživatelům doporučujeme jen ve zcela specifických případech.

Aktualizace miniklientské instalace na terminál serveru

Je-li TaxEdit provozován na TS, je pravděpodobně konfigurován jako sada miniklientů. Proto se i stejně aktualizuje - aktualizaci stačí provést pod jedním z uživatelských účtů a nasměrovat ji do složky s konfiguračním souborem TaxEditu tohoto uživatele. Instalační program sám zjistí kde má aktualizovat sdílené části. Ostatním uživatelům se jejjich individuální soubory zaktualizují samy při prvním spuštění nové verze TaxEditu.
K provozu na terminál serveru ještě upozornění - od verze 3.5.0.110 se aktivace na serverech s aktivními terminal services provádějí pro každého uživatele zvlášť, nikoli shodně pro pro všechny uživatele jako na běžném PC.Záloha a obnova dat

Postup při archivaci dat v TaxEditu a jejich zpětné obnově:

Máte v podstatě dvě možnosti, jak zaarchivovat data v TaxEditu.

První možností je zkopírovat celý adresář s TaxEditem na záložní médium a toto uschovat. Může být potřeba zkopírovat rovněž všechny další adresáře, do kterých ukládáte jednotlivé soubory s přiznáními (standardně se ukládají do některého z podadresářů TaxEditu, ale uživatel může toto nastavení změnit - pokud nastaví cestu k adresářům s daty mimo adresář s TaxEditem, musí zálohovat i tyto další adresáře).

Obnova spočívá pouze v nahrání záložního adresáře na stejné místo na novém počítači, na kterém byl umístěn program na počítači původním a poté v instalaci nového TaxEditu přes tento adresář. Instalátor vytvoří zástupce a nainstaluje databázovou podporu, přičemž zachová všechna nastavení. Pokud byste chtěli umístit TaxEddit na novém počítači jinam, musíte provést dva kroky. Před instalací upravit cesty v konfiguračním souboru TaxEdit.INI. Všechny cesty, které nutné změnit najdete v sekci [Net]. Jde o klíče DBDir, BINDir, DataDir, TemplateDIr a PrivateDIr. Pokud chcete změnit i místo, na kterém jsou uloženy dokumenty evidované v taxEditu v kartotéce dokumentů, cestu k adresářům s daty změníte tak, že v TaxEditu označíte libovolný dokument a v menu Databáze zvolíte Nahradit. Objeví se vám okno, kde do políčka Co hledat zadáte "starou" cestu a do políčka Nahradit zadáte "novou" cestu. Pak již stačí zatrhnout Prohledávat celou databází a stisknout Nahradit vše. Program projde celou databázi a řetězec z políčka Co hledat nahradí řetězcem z políčka Nahradit. Je to klasické nahrazování řetězců, které je známo i z jiných programů.

Druhou možností pro archivaci dat je použití nástroje Export/Import. Tento nástroj uloží všechny dokumenty i databáze do jednoho komprimovaného balíčku o velikosti maximálně několika MB. Pro jeho spuštění přímo z Windows klikněte na nabídku Start->Programy->TaxEdit 3.x->Export a import dat, z TaxEditu jej spustíte kliknutím na nabídku Nástroje->Externí nástroje->Export/Import nebo přímo Nástroje->Externí nástroje->Export všech dat do zálohy
Výsledkem exportu je soubor (zip archiv) s příponou ".ex" jako Export.
Tento soubor obsahuje všechny kartotéky a dokumenty a lze jej použít ve stejném export/importním programu k nahrání dat do TaxEditu, jak popsáno dále.

Export a import dat

Export

 • Spustíte externí nástroj export/import
 • Po spuštění stiskněte tlačítko Export a zadejte volby Pro jiný TaxEdit, Pro všechny poplatníky.
 • V dalším kroku vyberete umístění a název balíčku, do kterého se má export dat provést, pak už bude zahájen export.
 • Program během své činnosti hlásí soubory uvedené v databázi, které se mu nepodařilo najít na pevném disku (v databázi je neplatný záznam). Po importu zpět už tyto dokumenty nebudou v databázi zapsány.

Import

 • Spustíte externí nástroj export/import
 • Po spuštění stiskněte tlačítko Import a zvolte Z jiného TaxEditu
 • V dalším kroku vyberte balíček, ze kterého se budou importovat data, a zvolte tabulky, které se mají importovat.
  Pokud jde o kompletní obvu ze zálohy, zatrhněte pole "Nahradit kartotéky zálohou z balíčku". Importní program obnoví všechny kartotéky. Dokumenty umístí do složek či podsložek tak, aby jejich struktura odpovídala relativní pozici vůči společnému nastavení pro všechny klienty.
  Pokud na starém počítači byl v TaxEditu nastaven "Implicitní adresář pro data" (Nástroje/Cesty) na C:\Program Files\TaxEdit2\Data a dokumenty poplatníka byly ukládány např. ve složce C:\Program Files\TaxEdit2\Data\LuytenCZ, pak na novém počítači, kde bude "Implicitní adresář pro data" nastaven na D:\DATA obnoví importní program složku tohoto popaltníka do D:\DATA\LuytenCZ.
Bližší popis exportu/importu získáte v nápovědě TaxEditu (stiskněte klávesu F1 v kterémkoliv okně aplikace).Elektronické podání

TaxEdit umožnuje elektronicky podávat všechny přiznání, které lze elektronicky podat na portál MFČR a ČSSZ. Seznam přiznání, které lze elektronicky podat najdete zde.

Postup při podávání přiznání z TaxEditu

Nastavení Certifikátu pro elektronický podpis

 • K tomu, aby bylo možné elektronicky podat dokument na MFČR je zapotřebí vlastnit certifikát se zaručeným elektronickým podpisem (pozn. musí obsahovat "bezvýznamový identifikátor MPSV"), který lze získat např. u První certifikační autority nebo na České poště nebo od EIdentity. Veškeré informace o e-podpisu naleznete na stránkách Ministerstva informatiky Při podávání na ČSSZ lze získat certifikát přímo od ČSSZ zdarma.
 • Pro podávání elektronických dokumentů na ČSSZ je potřeba, narozdíl od MFČR, splnit další požadavky. Kromě elektronického podpisu (a certifikátu ČSSZ) je potřeba mít nainstalovaný šifrovací certifikát, který naleznete na stránkách ČSSZ zde. Starý šifrovací certifikát má platnost omezenou pouze do 18. 10. 2007. Dále musí být uživatel zaregistrován na portále ČSSZ, kde dostane přihlašovací údaje(tzv. uživatelský identifikátor) a heslo. Podrobnější informace naleznete na stránkách ČSSZ, kde jsou krok po kroku vysvětleny postupy na splnění podmínek pro elektronického podávání evidenčních listů a přihlášek/odhlášek zaměstnanců.
 • V TaxEditu v menu Nástroje->Uživatel Programu se uprostřed nacházejí dvě záložky Obecné a Certifikáty. Po kliknutí na záložku Certifikáty je potřeba daný podpisový certifikát z rozbalovacího menu vybrat. V kolonce se objeví jméno uživatele certifikátu a v závorce jeho platnost.
 • Pokud je rozbalovací menu prázdné (certifikát se tam nenachází), tak certifikát není na daném počítači nainstalován a je potřeba ho nainstalovat. Pokud např. z důvodu bezpečnosti nechcete certifikát na daný počítač instalovat nebo ho máte na jiném zařízení, tak je možnost si vybrat cerfifikát Ze souboru. Při procházení souborů vyberte certifikát s příponou cer.
 • V okně pro nastavení certifikátu ČSSZ se navíc nachází tlačítko Nastavení, kde si uživatel může dopředu vyplnit položky variabilní symbol (organizace), přístupové jméno (uživatelský identifikátor) a přístupové heslo. Volba Vždy zobrazit při odeslání dialog přihlašovacích informací znamená, že při odesílání např. evidenčního listu z TaxEditu se zobrazí tyto údaje, čímž je můžete zkontrolovat, zda jsou správné, v případě je můžete změnit. Tato volba je výhodná pokud máte více zaregistrovaných organizací na ČSSZ. (pozn. Variabilní symbol organizace lze nastavit v editaci poplatníka na záložce Údaje SSZ.)

Vytvoření přiznání pro elektronické podávání

 • Aby se dalo přiznáni elekronicky podat je zapotřebí z přiznání vytvořit XML soubor. V tomto formátu se pak posílají přiznání na MFČR nebo ČSSZ. V TaxEditu je potřeba mít zapnutou volbu Exportované soubory ukládat do databáze v menu Nástroje->Možnosti Programu.
 • V TaxEditu vyplňte přiznání, které budete posílat a po vyplnění klikněte na Nástroje->filtry a z nabídky vyberte X - Export pro elektronický formulář MFČR(ČSSZ), tím se vám vytvoří potřebný XML soubor pro elektronické podávání.
 • V databázi dokumentů Vám přibude další položka (přiznání - xml soubor), který již můžete elektronicky odeslat.

Odesílání přiznání na elektronickou podatelnu

 • Klikněte na xml soubor, který chcete posílat, pravým tlačítkem myši (přes menu Databáze -> Dokument ) a vyberte Elektronické podání -> Odeslat XML soubor.
 • U podávání pro ČSSZ je potřeba mít u poplatníka (Databáze -> Poplatník -> Editace poplatníka, záložka Údaje SSZ) nastaven variabilní symbol organizace.
 • Po odeslání dokumentu na MFČR lze kdykoliv zjistit stav podaného dokumentu přes pravé tlačítko myši na odeslaném dokumentu (nebo přes menu Databáze -> Dokument ) a z nabídky vyberete Elektronické podání -> Zjistit stav podaného souboru.
 • Při podání na ČSSZ příjde zpráva e-mailem, zda je dokument podán v pořádku nebo jestli je podán chybně.

Další informace naleznete ve FAQ (otázky a odpovědi) v tématu Elektronické podání.Propojení TaxEditu s Money S3

Pro usnadnění práce společným uživatelům aplikací TaxEdit a Money S3 jsme společně s Cígler Software a.s. přichystali mechanismus propojení, který umožní jednoduše transportovat data z jednotlivých agend Money S3 do příslušných dokumentů TaxEditu. Seznam formulářů, které jsou s Money S3 propojeny, naleznete zde.

Popis propojeni ve formatu PDF Popis propojení v TaxEdit pro Money S3 aneb Jak to celé funguje

Postup propojení:

 • Nainstalujte oba programy.
 • Spusťte propojovací program (například v programu TaxEdit zvolte Nástroje/Nastavení/Externí aplikace).
 • Objeví se okno Externí aplikace propojení kde stisknete tlacítko Nový.
 • V následujícím okne Karta externí aplikace – propojení. Zde zvolte v menu Aplikace aplikaci TaxEdit. Dále zadejte “cestu k programu” TaxEdit (zde by Money mely být schopné cestu vyhledat automaticky, pokud by se to z jakéhokoliv duvodu nepodarilo, je nutné zadat cestu rucne – obvykle “C:\ProgramFiles\TaxEdit3\Bin\TaxEdit.exe”) a zvolte agendy, které si prejete propojit. Poté vše potvrdte tlacítkem OK.
 • Pokud program Money S3 nyní nedokáže sám najít cestu ke konfiguracnímu nastavení programu TaxEdit (taxedit.ini), pak ji musíte rovnež nastavit ručne.
 • Otevře se program TaxEdit, kde budou postupne naimportovány data z jednotlivých “Agend” z programu Money k “Poplatníkum” do programu TaxEdit. Poznámka: Oznacení “Agenda” odpovídá v TaxEditu “Poplatník”. Jedná se o FO / PO, které budou postupne v TaxEditu přiřazovány zpracované dokumenty.

Export dat z Money do TaxEditu:

Jestliže jsou oba programy propojeny, pak je možné exportovat data z programu Money do programu TaxEdit. Export probíhá obdobně jako tisk v programu Money, s tím rozdílem, že na závěr tiskového dialogu v okně Nastavení tisku použijete tlačítko Export namísto Tisk. Po úspěšném exportu dat se otevře se program TaxEdit (i pokud předtím nebyl spuštěný) s otevřeným formulářem s přenesenými daty.

Příklad: Export přiznání k DPH z programu Money S3 do programu TaxEdit

 • Spusťte programy Money S3
 • V programu Money zvolte agendu, kterou jste již předem propojili (viz výše)
 • V programu Money vyberte tisk DPH (například volbou Úcetnictví/Tiskové sestavy/Přiznání k DPH)
 • Otevře se Průvodce tiskem daně z přidané hodnoty. Zde si pozorně prostudujte informace obsažené v průvodci a pokračujte tlačítkem Další.
 • Průbežně kontrolujte údaje zobrazované v průvodci (např. název, adresa, údaje o zástupci, typ přiznání k DPH) a pokud jsou údaje správné vždy pokračujte tlačítkem Další.
 • Na poslední straně Průvodce tiskem daně z přidané hodnoty zvolte tlačítko Dokončit.
 • Zobrazí se okno Nastavení tisku kde stiskněte tlačítko Export.
 • 4) Objeví se okno Pruvodce tiskovým exportem, kde vyberte ve Výberu nastavení zvolit z nabídky nastavení pro TaxEdit. Pokud se tento výber nastavení neobjeví, pak budto programy nejsou propojené, nebo došlo v programu Money S3 k nejaké chybe. Nekdy pomuže toto okno zavrít a pokusit se o export znovu (opet od bodu 3). Pokud ani toto nepomuže, pak nezbývá, než se obrátit na technickou podporu programu Money (tel: 549 522 511), kde Vám jiste rádi pomohou.
 • Pokud jste vybrali nastavení, stisknete tlacítko Dokončit
 • Přejděte do programu TaxEdit, kde se vytvořilo nové Přiznání k dani z přidané hodnoty s přenesenými údaji od Money.
TIP: Pokud v TaxEditu máte otevřené přiznání a chcete všechny údaje z přiznání přidat do kartotéky poplatníka tak vyberte v menu Nástroje/Zkontrolovat údaje podle databáze a vyberte tlačítko z formuláře do DP.
TIP: Pokud chcete uložit dokument k jinému poplatníkovi tak zvolte Soubor/Uložit ke klientovi. (použijte tehdy pokud se při přenosu dat nepřiřadí přiznání k poplatníkoví, např. neexistuje v TaxEditu poplatník se stejným IČ).

Další informace naleznete ve FAQ (otázky a odpovědi) v tématu Propojení s Money S3.
Popis propojeni ve formatu PDF Popis propojení v TaxEdit pro Money S3 aneb Jak to celé fungujeImport externích dat do aplikace TaxEdit

Uživatelé TaxEditu mají k dispozici vždy aktuální verze tiskopisů s dokonalou grafickou úpravou, propracovanou vnitřní strukturou a návaznostmi na další dokumenty a funkce. Uživatelé mají kompletní spisovou agendu poplatníků centralizovanou v kartotékách TaxEditu. Je proto vhodné, aby i výstupy, které po obsahové stránce dokáže generovat jiný software (ekonomický systém, účetní program ap.) byly vloženy do TaxEditu. Běžná praxe je ruční přepisování údajů z tiskových sestav do formulářů TaxEditu. Libovolná aplikace na wintel platformě ale může data do TaxEditu předat automaticky pomocí veřejného rozhraní (zveřejněno a podporováno od roku 1999).

Import dat do formulářů TaxEditu je založen na importních filtrech. Jde o textové soubory kódované v CP 1250, s dále popsanou strukturou, jejichž zpracování vyvolá v TaxEditu vytvoření nového přiznání/formuláře a jeho naplnění požadovanými hodnotami.

Formulář se v TaxEditu běžným způsobem uloží a lze s ním lze dále pracovat stejně, jakoby vznikl přímo v programu. Dále uvedený odkaz vede k archivu s kompletním popisem rozhraní, včetně sady vzorových příkladů importních souborů. Předvání dat do TaxEditu je možné testovat na libovolné verzi programu, ať už aktivované, či ponechané v režimu demoverze. Kompletní instalaci programu můžete stáhnout ze stránek Nahrajte si na webu produktu. Pokud při práci narazíte na obtíže, zkuste hledat v Otázkách a odpovědích, případně neváhejte kontaktovat technickou podporu.

Popis rozhraní

ImportDatTax28x.zip (ZIP archiv s kompletním popisem [v RTF] rozhraní a sadou vzorových příkladů pro jednotlivé typy tiskopisů.)

Vzorové příklady

Následující příklady importních filtrů jsou TXT soubory, které se otevřou ve zvláštním okně. Příklady určené pro rychlý náhled, jak je či není předávání dat do TaxEditu složité :-)

Kompletní sadu vzorových příkladů najdete ve výše odkazované dokumentaci.
Řádky v příkladech uvozené // jsou komentáře
Soubory můžete uložit na disk a importovat do TaxEditu volbou Import externích dat z nabídky Databáze/Dokument (Alt+D,D,T).


Společné zdanění manželů

 • Sestavte přiznání za oba manžele samostatně, například běžným způsobem použijte filtry z minulých období. Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2005, které již nemá rozlišen typ, je možné sestavit z obou typu přiznání za rok 2004 tedy z DPFOA2004 i z DPFOB2004.
 • Vzniklá přiznání mohou být uložena u jednoho poplatníka, pokud nechcete druhého z manželů zakládat jako samostatný záznam do kartotéky poplatníků. Pokud již ale oba manžele v kartotéce evidujete, ponechte každé přiznání u příslušné osoby. I taková přiznání TaxEdit dokáže propojit.
 • Otevřete jedno z přiznání. Druhé - toto je důležité upozornění - nechte prosím zavřené.
 • Z libovolného z těchto přiznání zavolejte filtry. Vyberte filtr
  "S - Přiznání pro SZM - Manžel(ka)"
  Pokud se vám filtr tohoto jména nenabízí, patrně máte v přiznání použitu některou ze skutečností, které společné zdanění manželů vylučují:
  4) Za zdaňovací období nelze uplatnit společné zdanění, jestliže alespoň jeden z manželů za toto zdaňovací období
  a)- má stanovenu daň paušální částkou podle §7a,
  b)- má povinnost stanovit minimální základ daně podle §7c,
  c)- uplatňuje způsob výpočtu daně podle §13 a §14,
  d)- uplatňuje slevu na dani podle §35a nebo §35b, nebo
  e)- má povinnost uplatnit postup uvedený v §38gb.

 • V pravé části okna s nabídkou filtru zatrhnete volbu "Do existujícího dokumentu". Tím instruujete TaxEdit, že nemá vytvářet nové prázdné přiznání, ale že se mají výsledky filtrů zapsat do již existujícího přiznání uloženého v databázi. TaxEdit vám nyní nabídne okno se seznamem dostupných přiznání stejného typu. V horní části nabídky lze vybrat poplatníka, jehož přiznání se mají zobrazit.
 • Vyberte přiznání druhého z manželů a stiskněte OK. Zobrazí se přiznání druhého z manželů. Uložte (Ctrl+S)

  Přiznání budou od této chvíle propojena a údaje v Příloze 5 i dále v přiznání se budou přepočítávat v obou přiznáních najednou.
  Propojení přiznání ale znamená i další změněné chování. Otevření jednoho z přiznání vždy otevře i druhé. Uložení jednoho znamená, že se uloží obě přiznání. Pokud jsou přiznání propojená pak v nabídceNavigace/Vazby uvidíte přiznání druhého z manželů a volbu Zruš vazbu, kterou můžete svázaná přiznání rozpojit.
  Stejná ikona s možností přepnutí do druhého z manželů je zobrazena i na stavovém řádku programu.

© 1997-2019 Luyten CZ, s. r. o.