TaxEdit Luyten CZ, s.r.o.
 
Novinky
Školení 2019 : 31.10.2019
Vypsány termíny školení v Praze a Brně.
Školení 2019 : 04.06.2019
Vypsán termín školení v červnu 2019 v Brně.
TaxEdit 3.12 : 28.03.2019
Ke stažení je instalace verze 3.12.0.101 s přístupem do D.I.S.
TaxEdit 3.12 : 02.01.2019
Ke stažení je instalace verze 3.12.0.100. Verze se nabízí v automatické aktualizaci.
Starší...   
DS Profi

Podpora obsluhy systému datových schránek v TaxEditu 3.x

Funkce

www

TaxEdit

DSProfi

Nastavení datové schránky - přidávání pověřených osob, změna způsobu autentizace, povolování služeb České pošty apod.

X

O

O

Automatické aktualizace

X

X

X

Možnost práce s historií schránky bez připojení k Internetu

O

X

X

Správa subjektů

O

X

X

Správa jiných dokumentů než povolených příloh datových zpráv

--

X

X

Správa více oprávněných/pověřených osob (více schránek) u jednoho Uživatele

--

O

X

Pověřená osoba je použitelná u více Uživatelů

--

O

X

Přihlášení pomocí osoby s omezenými právy - jen pro čtení

--

O

X

Zjištění stavu datové schránky bez přihlášení s doručením dle §17 odst. 3

--

O

X

Přepínání mezi více schránkami

--

O

X

Hesla - Upozornění na platnost a změna hesla z prostředí TaxEditu

--

X

X

Přihlášení k ISDS automatické, bez zadávání CAPTCHA kódů

O

X

X

Přihlášení v režimu aplikace spisové služby

O

X

X

Přihlašování identifikátorem a heslem

X

X

X

Přihlašování s ověřením certifikátem

X

X

X

Přihlašování s ověřením bezpečnostním kódem

X

O

X

Přihlašování s ověřením SMS

X

O

X

Vizuální rozlišení stavu zpráv

O

X

X

Filtrování zpráv podle data dodání/doručení

X

X

X

Filtrování zpráv ve schránce podle poplatníků

--

X

X

Filtrování zpráv podle jejich stavu- (ne)existence v ISDS, (ne)uložení v TaxEditu, (ne)přečteno

--

X

X

Hlídání termínů pro vyřízení/vypršení platnosti zpráv

--

O

X

Archivní zpracování uložených zpráv

X

O

X

Kontrola platnosti zpráv/podpisů

X

X

X

Tisk zpráv/doručenek

X

X

X

Náhled na přílohy zpráv

O

O

X

Hromadný tisk příloh

O

O

X

Vytvoření a odeslání datové zprávy pro OVM

X

X

X

Přeposlání zprávy (kompletní datová zpráva jako příloha nové zprávy)

X

X

X

Vytvoření a odeslání poštovní datové zprávy

X

X

X

Přímé odeslání dokumentu datovou zprávou

O

X

X

Podpora rozepsaných zpráv (Koncepty)

O

X

X

Vytvoření odpovědi na přijatou zprávu

X

X

X

Vytvoření odpovědní (iniciační) poštovní datové zprávy

X

O

X

Vytvoření zprávy podle vzoru

O

O

X

Automatické nastavení příjemce OVM dle typu posílaných dokumentů

O

X

X

Vyhledávání adresátů OVM

X

X

X

Vyhledávání adresátů poštovních datových zpráv

X

X

X

Vyhledávání příjemců z historie - automatický adresář

O

X

X

Připojení i více podpisů elektronických příloh do datové zprávy

O

O

X

Připojení vlastního časového razítka

O

O

X

Export zpráv ve formátu zfo a p7s

X

X

X

Odeslání zpráv k autorizované konverzi

X

X

X

Import datových zpráv nejen z ISDS

O

X

X

Uložení datových zpráv do agend poplatníků

O

X

X

Hromadné uložení zpráv ze schránky

O

O

X

Hromadný export zpráv

O

O

X

Odeslání zprávy/přílohy zprávy e-mailem

O

O

X

© 1997-2019 Luyten CZ, s. r. o.