TaxEdit Luyten CZ, s.r.o.
 
Novinky
Školení 2019 : 31.10.2019
Vypsány termíny školení v Praze a Brně.
Školení 2019 : 04.06.2019
Vypsán termín školení v červnu 2019 v Brně.
TaxEdit 3.12 : 28.03.2019
Ke stažení je instalace verze 3.12.0.101 s přístupem do D.I.S.
TaxEdit 3.12 : 02.01.2019
Ke stažení je instalace verze 3.12.0.100. Verze se nabízí v automatické aktualizaci.
Starší...   
Moduly

DPFO

přiznání A FO ze závislé činnosti
přiznání B

 • umožňuje automatický přenos hodnot do přehledu sociálního a zdravotního pojištění
 • obsahuje výkazy pro poplatníky s podvojným účetnictvím, vzor Cash Flow
 • propočet příjmu za více zdaňovacích období
 • evidence ztrát minulých období
 • evidence odpočtu slev za nově pořízený HIM
 • výpočet a sestavení platebního kalendáře záloh na daň pro příští období
 • automatické sestavení a tisk platebního příkazu na doplatek daně a na zálohy
 • volitelné povinné i nepovinné přílohy
 • výpočet průměrných stavů pracovníků se zdravotním postižením

příloha k přiznání pro fyzické osoby (snížení výpočtu záloh dle §38 odst.1)DPPO

 • automatická kontrola a propojení výpočtu celého přiznání včetně komanditní společnosti a investičních fondů
 • automatický převod údajů do dalšího období v přiznání i v přílohách
 • obsahuje výkazy v plném nebo zkráceném rozsahu, vzor Cash Flow
 • evidence odpočtu slev za nově pořízený HIM
 • výpočet a sestaveni platebního kalendáře záloh na daň pro příští období
 • automatické sestavení a tisk platebního příkazu na doplatek daně a na zálohy
 • volitelné povinné i nepovinné přílohy
 • výpočet průměrných stavů pracovníků se zdravotním postižením


REGISTRACE

 • přihláška k registraci fyzických osob - univerzální
 • přihláška k registraci právnických osob - univerzální
 • odštěpné závody a provozovny (příloha k přihlášce k registraci)
 • přihláška k registraci pro daň z přidané hodnoty pro fyzické osoby
 • přihláška k registraci pro daň z přidané hodnoty pro právnické osoby
 • přihláška k registraci pro plátcovy pokladny
 • přihláška k registraci pro spotřební daň pro fyzické osoby
 • přihláška k registraci pro spotřební daň pro právnické osoby
 • přihláška k registraci pro daň z nemovitosti pro fyzické osoby
 • přihláška k registraci pro daň z nemovitosti pro právnické osoby
 • žádost o zrušení registrace pro daň z přidané hodnoty


DPH

 • sestavení řádného a dodatečného přiznání
 • zadávání částek pomocí dílčích částek (pokladna, faktury, střediska)
 • po zadání základu daně se nabízí editovatelný výpočet
 • výpočet a automatické prominutí koeficientu dle §20 zákona do přiznání
 • roční rekapitulace, přepočet koeficientu a výpočet vypořádání
 • varianty výpočtu koeficientu dle pokynu D-170 (ukončení činnosti, víceletý propočet)
 • formulář následné souhrnné hlášení k DPH


SPOTŘEBNÍ daň

 • sestavení přiznání a uplatnění nároku na odpočet daně
 • automatický propočet sazeb a měrných jednotek


SILNIČNÍ daň

 • sestavení řádného, opravného a dodatečného přiznání
 • porovnání výhodnosti denní nebo měsíční sazby u vozidel zaměstnanců, možnost změnit sazbu v průběhu zpracování
 • skupinový zápis v jednom řádku pro denní sazbu
 • vyhodnocení osvobození, slev na dani a daňové povinnosti podle kódu typu vozidla
 • slouží jako podklad pro výpočet záloh v průběhu roku
 • varianta zpracování s neomezenou možností počtu vozidel


Daň z NEMOVITOSTÍ

 • automaticky dosazovaný aktuálně platný seznam katastrálních území ČR s přiřazenou cenou zemědělské půdy a číselník lesních struktur
 • evidence rozsáhlých seznamů pozemků umožňující sestavit výběr změn pro sestavení dílčích přiznání
 • rozdělení pozemků mezi správce daně
 • podpora uplatnění osvobození od daně


TROJDANÍ

 • obsahuje daň DĚDICKOU, DAROVACÍ a z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ
 • zpracuje jednotlivá přiznání, obsahuje zpracování přiznání při nabytí majetku osvobozeného od daně
 • přenos jednou zapsaných údajů v přiznání (jeden zůstavitel - víc dědiců)
 • snadná možnost tvorby dodatečného přiznání


Formuláře pro ČSSZ

 • přihláška/odhláška k nemocenskému pojištění
 • evidenční listy důchodového pojištění
 • podávání přes portál ČSSZ

© 1997-2019 Luyten CZ, s. r. o.